Post impressionism

Post impressionism- det är en term som beskriver olika fenomen i fransk konst mellan 1800-1900 talet som har sina rätter i impressionismen. Mer exakt tid får impressionism anges efter sista utställningen för impressionister år 1886. Själva termen post impressionism introduceras av Roger Fry 1910.

Post impressionister kontinuerade impressionister sökningar efter färgskala, fast samtidigt ville de vara fria från att härma naturen. Post impressionister påpekade att konsten är autonomisk och kan tala för själv. Många hittade sin egen stil och post impressionism var en ny utgångspunkt för de. De mest kända representanter för post impressionism var Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cèzanne och Henri Toulouse-Lautrec.

Post impressionister var den andra generation av impressionister som intresserade sig mindre för ljustets spel men mer på hur motivet kunde på bästa sätt och stor sanning skulle överföras till dukens yta. De har tröttnat på impressionismen och ville uttrycka mer en bara vacker natur.

Det som var karaktäristiskt för impressionismen var att konstnären ville förmedla intryck av de denne såg och lade stor vikt på ljus, skuggor, rörelser och väder. Konstnären gjorde subjektiv tolkning av vardagen, världen. Deras konst var väldigt harmoniskt, rogivande, vackert och full av stillsam natur. De använde sig av snabba, korta penseldrag, inga konturer samt klara oblandade färger. De mest kända impressionister var Claude Monet, August Renoir och Camille Pizarro.

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.25.33

Claude Monet     1840-1926

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.25.48

August Renoir   1841- 1919

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.26.01

Camille Pizarro  1830-1903

Post impressionism kom efter som var kallat ”uttryckskonst”. Den kallades också ”Pre modernismen”.

Konstnären använde sig av klara, intensiva, levande färger, tjocka färgapplikationer och unika penseldrag i sin konst. De tolkade verkligheten på ett personligt och subjektivt sätt. Ibland valde de onaturliga eller slumpmässiga färger för att ha mer uttrycksfull effekt. Det bidrog till mer dramatik till deras konst. Här presenterar jag bilder av de mest kända post impressionister:

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.26.13Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.26.24

Vincent van Gogh  1853-1890

 

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.26.36Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.26.51.png

Paul Gauguin  1848-1903

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.27.01Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.27.16

 

Paul Cèzanne  1839-1906

 

Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.27.31Skärmavbild 2016-04-26 kl. 18.27.42

 

Henri Toulouse-Lautrec  1864-1901

Det som känns orättvist mot de kända post impressionister att de var inte medvetna hur stora och talangfulla de var i verkligheten. Många dog utfattiga och sjuka. Idag är deras konst värd millioner dollars och samlare i hela världen är beredda betala hur mycket som helst för att kunna köpa post impressionisternas post.

Lars Lerin

lerin_7.jpg

 

Albert Bertelsen

H0862-L18494323.jpg

 

Är två exempel på konstnärer som lever idag och som använder sig av de post impressionistiska konst stilen där de utrycker sina känslor på en verklighet. Den första bilden av Lars Lerin är full av känslor som är baserad på en verklighet som än finns idag i andra länder som folk upplever, den väcker känslor när jag ser konstverket och påminner mig om fattiga länder som har det svår. Den andra bilden presenterar en kyrka och bredvid den finns personer som har miste sitt liv och vid dörren står det några personer som jag antar att de är väldigt besvikna och ledsna. Albert Bertelsen beskriver att folk dör och folk blir besvikna varje dag där det aldrig tar någon gång slut, han väcker en sorglig känsla hos den som ser konstverket, den är baserad på en verklighet utan illusioner. När jag ser dessa konsten tycker jag att de väcker känslor, är baserade på en verklighet men även själv tycker att de har en budskap samt konstnären har fritt fram och uttrycka sina egna känslor. Nutida verk är post impressionistiska eftersom man har inga begränsningar som man har haft i impressionismen eller illusioner utan baserad på en verklighet med känslor.

Källor:

ne.se

wikipedia.org

smartakids.weebly.com

Jag valde dessa källor eftersom jag tyckte att de var mer relevanta än de andra källorna som jag hade kollat igenom. Dessa källor är även likt varann med dess fakta de har. ne.se är en statlig källa vilket gör att det finns bara fakta utan några åsikter som t.ex på wikipedia.org som då man kan skriva sina åsikter som sedan kontrolleras i efterhand av organisationen. smartkids.weebly.com är en hemsida av Smedshagsskolan som jag tycker att den låter relevant med dessa källor jag har eftersom faktan är nästan likt, samt från en skola.

Advertisements

Idrottsfinansiering, Idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen för sina intäkter från tre huvudsakliga källor:

 • De egna medlemmarnas pengar
 • Olika samhällsorgan (främst staten och kommunerna)
 • Samt näringslivets sponsorer

I programmet ”Idrott åt alla” från 1971 finns de tre grundläggande principer:

 • Kommunen stödjer den lokala nivå (föreningarna)
 • Landstinget- den regionala DF
 • Staten- nationell nivå RF,SF

Statliga stödet ökar från Svenska Spels och är viktigt på lokalnivå. Den största tillgång till finansieringen är det ideella arbete. Det finns 600 000 idrottsledare av olika slag: Tränare, förtroendevalda och engagerade föräldrar. Drift kraften är engagemang inte pengar och egen framgång. Det är typiskt för föräldrar vars barn idrottar.

Sveriges Olympiska Kommitè är en ideell förening vars uppgift är att förbereda, organisera och genomföra Sveriges deltagande i olympiska spel. OSF.

 

Källor:

http://www.rf.se/Allanyheter/2015/Nyttarnyapengarochnyakrafttagavsvenskidrott/

http://www.rf.se/Idrottensfinansiering/

Min kommentar:

Många som deltar i någon sport och når uppåt vill gärna ha betalt och inte ha ett ideellt arbete eftersom de vill tjäna pengar. Andra som är med i en klubb betalar för att ha kul istället för att gå djupare in. Jag tycker att sport borde vara fritt, att man kan vara med i en klubb och ha kul än att tjäna pengar på eftersom det är en sport och sport är till att man ska ha kul. I andra hållet tycker jag att det är en bra ide om man är en proffs och är djupt inne i en sport då kan det vara bra att tjäna något tillbacks.

 

 

 

 

 

Book circle

Discussion leader 

White hat

Facts: Can you named how many main characters is in this story?

 1. Dale /Glen 14 years old.
 2. Gav 18 years old.
 3. Kirsty/Kayleigh 7 years old.
 4. Mamma/ Anna
 5. Pappan/David
 6. Journalisten/ Minnie Cooper

When do you believe it happened?

19-century

In which country this story was happened?

Great Britain.

Yellow hat

What is most exciting about this story?

What is most interesting in this book?

Black hat

Was is difficult to read this book?

Did you understand all those words in this book?

Do you think it was a sad story to read about?

Red hat 

What did you feel about this family when you read this book?

Blue hat

Can you imagine yourself in this situation?

What did you learn from this story?

Green hat

Can you think out another possibilities for this family?

Did they have to escape from theirs home city?

 

Eyewitness report

Eyewitness report

Im standing in Washington and watching the American heroes right in front of me, the American soldiers from Vietnam war went home,unfortunately not all of them of course. And right In front of me there are the American representers of the Americans soldier and they are holding speeches, although there is lot seriousness and also even happiness as well too. Some speeches we hear is about their best friends that they lost in the war and we hear even stories seeing their families faces when they come home from the war, its all about feelings. The question is how it really felt to be in Vietnam.

Bildredovisning perspektiv 2

Bild 1

12282963_976204122414853_254652923_n.jpg

Denna bilden är tagen på utsidan av klass 9C:s klassrum. Meningen med detta är att beskriva väggarna utanför byggnaden. Det positiva jag och andra elever tycker att färgerna är bra uppdelade och det passar motsatsen till varandra, men det vi upplever negativt är att färgerna är inte glada utan att de leder till tråkighet och tröttnat till alla elever som är omkring utanför. Det vi skulle kunna göra är att måla vägarna till några färger så att alla kan känna den glada känslan speciellt på vintrar eller när elever kommer på morgonen till skolan, att det kan göra dem pigga. Man hade även kunnat göra olika graffiti där elever skulle kunna uttrycka deras känslor och minnen.

Bild 2

Bild 2015-12-02 kl. 08.59.jpg

Detta är en bild på grusplanen på skolan. Tanken med denna planen är att man ska spela fotboll men även andra boll aktiviteter. Idag används inte planen så mycket för att vi har en till fotbollsplan som är gjord av gräs bredvid. Denna plats upplever jag med flera som negativ eftersom den stora ytan finns men knappt används i dagens nuläge. Istället tycker jag att man borde använda platsen på ett bättre sätt så att den stora ytan används verkligen än att ha den tomt utan något värde på rasterna bland annat. Man skulle kunna bygga ett lekplats eller något annat som gjorde nytta för både de yngre och äldre barnen i skolan. Man hade också kunnat bygga nya lokaler som till exempel en fritidsgård till ungdomar eller något liknande.

Bild 3

Skärmavbild 2015-12-05 kl. 19.49.06.png

Detta är en korridor vid klass 9B och 9C i vår skola. På korridoren kan man bland annat hänga sina kläder eller jacka med mera. Denna plats upplever jag och många andra positiv men det som jag och många upplever negativ är att korridoren är utsatt för klotter bland annat krokarna där man ska hänga sina kläder med är sönderslitna också. Det jag tycker är att man kanske borde göra någon ändring på denna korridoren speciellt för den är mer utsatt än 9A:s korridor. Kanske man kunde måla om väggarna och fixa nya ställ till krokarna, det positiva är att vi har en korridor som vi kan ändra på till något speciell så att alla elever och vuxna ska känna sig trygga och glada. Man kan bland annat också lägga någon sorts symbol som representerar skolan eller hänga skolarbeten för att minnas dem.

Summary of Forest Gump

Forest Gump

This film is about a man called Forest Gump and as he is sittning on a bench outside and waiting for the bus he tells us strangers about his life and what he went through. No one liked him and he had a hard time finding friends also. When he was trying to find a place at the buss a girl called Jenny let him sit beside her and that built a long friendship between them. And Forest had a leg problem so it was quite surprising that he could run away from bullies one day thought he had the leg problem and he did it when Jenny told him to run. Later on in life Forest went also to college, he joined a football team and after that he joined the army.

Bildreflektion

Bildreflektion

Skapar bilden optisk effekt? om inte vad kan du göra för att utveckla . 

Ja det gör den tycker jag, den är riktigt häftig men jag gjorde lite fel i början men ändå tyckte jag att den var häftigt i slutet. 

Är ditt namn tydligt?om inte vad kan man göra för att utveckla. 

Mitt namn tycker jag att den är tydlig och om den nu var inte så tydlig så kan man använda tusch i namnet för att den ska synas mer bland annat.   

Beskriv ett exempel som är tydligare än ditt eget, vad är skillnaden är. utgå från en kompis. 

Jag tycker att Ismails bild var lite tydlig för den bestod av en bokstav samt bilden som han gjorde var en enkel bild som inte behövde lika mycket gjort som den strukturen jag gjorde. Hans var mer exakt med raka linjer fast jag hade linjer runt mitt namn som gjorde det betydligt svårare. Fast bådas tyckte jag var bra på olika sätt.Bild 2015-11-04 kl. 17.12